ความเสี่ยงต่ำ/ไม่มีโรคแทรก
754 คน
ความเสี่ยงปานกลาง/โรคแทรกซ้อนระดับต้น
558 คน
ความเสี่ยงสูง/โรคแทรกซ้อนระดับกลาง
109 คน
มีโรคแทรกซ้อนรุนแรง
248 คน

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สถานบริการ HT DM สัดส่วนกลุ่มเสี่ยง DM
รพร.ตะพานหิน
รพ.สต.งิ้วราย
รพ.สต.ห้วยเกตุ
รพ.สต.ไทรโรงโขน
รพ.สต.หนองพยอม
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
รพ.สต.ดงตะขบ
รพ.สต.คลองคูณ
รพ.สต.วังสำโรง
รพ.สต.วังหว้า
รพ.สต.บ้านเขารวก
รพ.สต.วังหลุม
รพ.สต.ทับหมัน
รพ.สต.ไผ่หลวง
รวม

?

การคุมน้ำตาลในเลือด

54

โรคหัวใจและหลอดเลือด

143

โรคแทรกซ้อนที่ไต

876

โรคแทรกซ้อนที่ตา

1114

โรคแทรกซ้อนที่เท้า

นิยาม

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

  • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7.5% และ FPG < 180
  • ไม่มีproteinuria, urine albumin/ creatinine ratio < 30 ไมโครกรัม/มก.
  • ไม่มีretinopathy
  • Protective sensation ปกติ peripheral pulse ปกติ
  • ไม่มี hypertension ไม่มีdyslipidemia ไม่มีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือด

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความติดต่อหรือติชม